System połączeń wtykowych John Guest Super Speedfit

Więcej informacji   

  Złączki wtykowe John Guest zapewniają trwałe, pewne i szczelne połączenie rury z elementem podłączeniowym.

   Złączki wtykowe John Guest są idealne w kompleksowych instalacjach rurowych, a także w urządzeniach szkoleniowych i kontrolnych, gdzie konieczne jest częste łączenie i rozłączanie i przewodów.

Wykonanie połączenia (średnica) 4 mm -0 22 mm 

Uciąć rurę pod kątem prostym, usunąć zadziory. Sprawdzić, czy rura nie ma ostrych krawędzi, rys wzdłużnych i innych uszkodzeń.
Połączenie trzyma jeszcze przed uszczelnieniem
Złączka chwyta rurę jeszcze przed uszczelnieniem. Wsunąć rurę do oporu.
Oprawka ma ząbki ze stali nierdzewnej, mocujące rurę w złączce. Dzięki uszczelce pierścieniowej powstaje idealnie szczelne połączenie. Kontrola połączenia przez rozciąganie rury
Należy sprawdzić, czy rura jest bezpiecznie osadzona. Można to stwierdzić ciągnąc rurę w przeciwnych kierunkach.

Rozłączanie połączenia

Rurę można rozłączyć przez wciśnięcie oprawki do tyłu.

Technika systemów rur (średnica) 28 mm

Nowe złączki o średnicy 28 mm
Produkty serii Speedfit rozszerzono do wymiaru 28 mm. Podobnie jak we wszystkich złączkach Speedfit występuje tu oprawka z ząbkami ze stali nierdzewnej oraz uszczelka pierścieniowa, zapewniające doskonałą wytrzymałość i szczelność połączenia.
Złączki można zarówno montować, jak i wymontowywać bez użycia narzędzi.
Wykonanie połączenia systemu rur o 28 mm 
Tak, jak w przypadku innych wymiarów i tu można również wykonywać bezpieczne połączenie poprzez proste wetknięcie rury do złączki. Przekręcenie nakrętki o 1/4 obrotu (słyszalne 2 kliknięcia) powoduje podwójne zabezpieczenie połączenia i ściśnięcie uszczelki do wymiaru średnicy zewnętrznej rury. Czynność ta zmniejsza możliwość przesunięć wzdłużnych i bocznych rury.

Rozłączanie połączenia systemu rur 0 28 mm
 W celu rozłączenia wtykowego połączenia rur należy przekręcić nakrętkę o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Połączenie jest odbezpieczone i można je rozłączyć przez wciśnięcie oprawki. (patrz Rozłączanie połączenia 0 4-22 mm)

Super Speedfit - Jakość, która łączy:
�  prosty i szybki montaż, "right first time"
�  idealne do sprężonego powietrza oraz cieczy
�  najwyższa jakość produkcji BS 5750 część l, ISO 9001, EN 29001
�  montaż bez użycia narzędzi
�  szybkie rozłączanie połączeń
�  bez dodatkowego uszczelniania
�  stosowane do większości rur z metalu lub tworzywa sztucznego
�  możliwość wielokrotnego łączenia i rozłączania
�  bardzo dobre właściwości przepływowe
�  szeroka gama produktów (system modułowy)
�  nakrętki ochronne do zabezpieczenia instalacji lub oznaczenia kolorystycznego
�  ujęte na liście przez National Sanitation Fundation (NSF) w USA
�  materiały dopuszczone przez Food and Drug Administration (FDA)
�  materiały dopuszczone przez Water Research Centre (WRC) w Wielkiej Brytanii
�  dopuszczenie SK 266-001 dla niemieckiego przemysłu napojów