Czy wiesz że.....
Czy wiesz że ...

ponad 80% studni w Polsce zawiera wodę niezdatną do picia. Raport SANEPIDU 1996 r.

Czy wiesz że...

woda wodociągowa może zawierać już 2300 pierwiastków i związków chemicznych a tylko 22 z nich są potrzebne ludzkiemu organizmowi. Z tych 2300 związków aż 97% jest niewyczuwalne żadnym ludzkim zmysłem.

Czy wiesz że ...

w latach sześćdziesiątych położono w Polsce 25 000 km rur cementowo-azbestowych. Do chwili obecnej nie wymieniono ich. Azbest jest rakotwórczy.

Czy wiesz że.....
Czy wiesz że ...

nasze zmysły smakowe i zapachowe nie są w stanie ostrzec nas przed rozpuszczonymi w wodzie fosforanami, azotynami, pestycydami, metalami ciężkimi czy też WWA.

Czy wiesz że ...

tylko 20% olejów samochodowych sprzedawanych w Polsce trafia do recyklingu. 1 litr wylanego do gruntu oleju starcza na skażenie 100 000 wody.

Czy wiesz że ...

w ostatnich 10 latach powstało na świecie tyle odpadów (ścieków, pyłów, śmieci) ile wcześniej w okresie 70 lat. Prognozy zapowiadają, że taka sama ilość powstanie w czasie najbliższych 5 lat. Światowa Organizacja Zdrowia 1995 r.

Uzupełnienie

Raport kontroli NIK (PDF 436 KB)

Raport kontroli NIK (PDF 200 KB)