Czy wiesz że.....
W wyniku kontroli NIK w roku 2002 w ponad 2/3 kontrolowanych miast jakość wody wodociągowej dostarczanej ludności oraz woda czerpana w większości ogólnodostępnych zaworów studni publicznych, nie odpowiadała wymaganiom wody pitnej, o czym świadczy analiza wyników badań jakości wody przeprowadzonych przez laboratoria przedsiębiorstw wodociągowych w latach 1999-2000 oraz badań Inspekcji Sanitarnej. Potwierdziły to również wyniki pomiarów wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, wykonanych na wniosek NIK w okresie kontroli w czerwcu 2001 r., w 20 miastach.
Czy wiesz że.....
Czy wiesz że ...

80% współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej - Światowa Organizacja Zdrowia.

Czy wiesz że ...

woda dla potrzeb gospodarczych winna być ujmowana z wód I klasy czystości – tylko takie wody nadają się do zaopatrywania ludności w wodę pitną. Wg Ośrodka Badań i Kontroli przy Wojewodzie Śląskim takich wód już nie ma. Wody II klasy czystości nadają się do chowu i hodowli zwierząt oraz celów rekreacyjnych. Wody III klasy czystości nadaję się jedynie do nawadniania pól i zaopatrywania zakładów przemysłowych.
Aż 90% wód to wody III klasy i wody pozaklasowe.


Uzupełnienie

Raport kontroli NIK (PDF 436 KB)

Raport kontroli NIK (PDF 200 KB)