Żywice jonowymienne do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze
    
Zmiękczanie

PUROLITE C100E

Żywica specjalnie przygotowana do użytku domowego oraz przemysłowego, dla uzyskania wody spełniającej wymagania jakościowe wody pitnej – kationit silnie zasadowy

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE C100E

Styren-DVB

Żelowa

Na

1,90

820

1,75

Demineralizacja

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE C100E

Styren-DVB

Żelowa

Na

1,90

820

1,75

PUROLITE C104E

Akryl-DVB

Żelowa

H

4,20

755

6,51

PUROLITE A200E

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

6,64

PUROLITE

A400E

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

6,57

Żywice A200E, A400E charakteryzują się wysoką pojemnością wymienną, wytrzymałością mechaniczną oraz kinetyką. Dobrze usuwają krzemionkę – anionity silnie zasadowe.

Usuwanie azotanów

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE A520E

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,00

690

9,71

Żywica Purolite 520E charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną i osmotyczną. Stosowana do uzdatniania kondensatów i procesów ciągłych

Żywice jonowymienne używane w procesach przemysłowych

Adsorbenty związków organicznych

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE A500P

Styren-DVB

Żelowa

Cl

0,80

655

5,29

Żywica Purolite A500P charakteryzuje się wysoką porowatością, stosowana do usuwania związków organicznych odbarwia roztwory cukru.

Zmiękczanie

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE C100

Styren-DVB

Żelowa

Na

2,00

820

1,75

PUROLITE C100E

Akryl-DVB

Żelowa

Na

1,90

820

1,75

PUROLITE A150

Styren-DVB

makroporowata

Na

1,80

805

3,06

Żywica Purolite C150 jest żywicą o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i szok osmotyczny. Stosowana do uzdatniania kondensatów, znajduje zastosowanie w procesach ciągłych oraz aplikacjach specjalnych, np. galwanotechnika – kationit silnie zasadowy

Dealkalizacja

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE C104

Akryl-DVB

Żelowa

H

4,20

755

5,98

PUROLITE C104E

Akryl-DVB

Żelowa

H

4,20

755

6,51

Żywica Purolite C104 jest mikroporowatym jonitem o wysokiej pojemności wymiennej, posiada dobre własności kinetyczne.

Demineralizacja

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE C104

Akryl-DVB

Żelowa

H

4,20

755

5,98

PUROLITE C104E

Akryl-DVB

Żelowa

H

4,20

755

6,51

PUROLITE C100

Styren-DVB

Żelowa

Na

2,00

820

1,75

PUROLITE C100E

Styren-DVB

Żelowa

Na

1,90

820

1,75

PUROLITE A100

Styren-DVB

makroporowata

FB

1,30

660

6,30

PUROLITE A200

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

5,42

PUROLITE A200E

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

6,64

PUROLITE A400

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

5,14

PUROLITE A400E

Styren-DVB

Żelowa

Cl

1,30

695

6,57

PUROLITE

A850

Akryl-DVB

Żelowa

Cl

1,25

695

8,05

Kationity – żywice C104, C104E, C100, C100E charakteryzują się wysoką pojemnością wymienną do zmiękczania i demineralizacji o dobrych własnościach kinetycznych

Anionity silnie zasadowe – żywice A200, A200E, A400, A400E, A850 charakteryzują się wysoką pojemnością wymienną, dobrą kinetyką i wytrzymałością mechaniczną, dobrze usuwają krzemionkę.

Złoża mieszane gotowe do użytku

Nazwa produktu

Rodzaj matrycy

Struktura

Jonowa forma dostawy

Całkowita objętościowa pojemność wymienna

(val/dm3)

Gęstość nasypowa

(g/l)

Cena netto USD/dm3

PUROLITE MB400

Styren-DVB

Żelowa

H/OH

060

720

5,62

PUROLITE MB400IND

Styren-DVB

Żelowa

H/OH

0,60

720

7,07

PUROLITE MB76LT

Styren-DVB

Żelowa

H/OH

0,60

710

5,62

Stosowane m.in. do produkcji wody o dużej czystości, zdemineralizowanej, wolnej od krzemionki. Żywice charakteryzujące się wysoką pojemnością wymienną, możliwe jest osiągnięcie przewodnictwa właściwego < 0,1 mikro S/cm.


W celu uzyskania szerszych informacji oraz kalkulacji cenowej prosimy o kontakt e-mailowy, lub telefoniczny (0-xxxx-71) 342-15-95.
ostatnia wersja: 4 maja 2004r.