Złoża Filtracyjne
   
HYDROCLEANIT
Nowy mineralny uzdatniacz wody i ścieków pod nazwą handlową HYDROCLEANIT skutecznie łączy zalety metody klasycznej (niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa) ze skutecznością odżelazienia i odmanganiania wody uzyskiwaną w nowych metodach bez konieczności dozowania do wody środków chemicznych
Dodatkową bardzo ważną zaletą HYDROCLEANITU jest to, że skutecznie podnosi pH wód miękkich i kwaśnych.

CHARAKTERYSTYKA HYDROCLEANITU l JEGO WŁAŚCIWOŚCI
HYDROCLEANIT produkowany jest z dolomitu o najwyższych parametrach jakościowych, z wybranych partii złoża z Kopalni Romanowo.
SKŁAD DOLOMITU:
CaO - 30,4 %
MgO -20,4%
Straty prażenia 46,2%
Pozostałe składniki mineralne jak SiO2, Al2O3, Fe2O2, Na2O, K2O i inne) - 3 %. Dolomit ten nie zawiera minerałów azbestonośnych, a całkowita zawartość w nim metal ciężkich nie przekracza 300 ppm.
Granulacja dolomitu stosowanego do produkcji HYDROCLEANITU mieści się w granicach 2-8 mm i więcej w klasach ziarnowych 2÷4, 3÷8, lub innych w/g życzeń odbiorcy HYDROCLEANITU.
Proces produkcji HYDROCLEANITU polega na prażeniu określonej klasy ziarnowej dolomitu, w programowo zmiennych warunkach temperaturowych w piecu obrotowym opalanym gazem ziemnym, w wyniku czego uzyskuje się selektywnie zdekarbonizowany dolomit zwany HYDROCLEANITEM zgodnie z reakcją
CaCO3 x MgCO3 = MgO x CaCO3 + CO2
Po procesie prażenia HYDROCLEANIT poddawany jest sezonowaniu, a następnie przesiewany celem uzyskania żądanego składu przez odbiorcę, przy czym jako typowe stosuje się klasy ziarnowe 2÷4 i 3÷8 mm.
Ciężar usypowy HYDROCLEANITU wynosi 1,5 ÷ 2,4 g/cm3 w zależności od klasy ziarnowej oraz stopnia wyprażania.
HYDROCLEANIT charakteryzuje się wysoką aktywnością chemiczną w stosunku do domieszek występujących w wodzie jak związki żelaza, manganu, metali ciężkich oraz szeregu związków organicznych jak np: substancje humusowe, będące prekursorami halogenopochodnych metanu. HYDROCLEANIT wiąże również agresywny dwutlenek węgla z wytworzeniem wodorowęglanów wapnia i magnezu. Dzięki wysokiej reaktywności złoża filtracyjne utworzone z HYDROCLEANITU mają szereg zastosowań w procesach uzdatniania wody, w których są często niezastąpione jak np: w przypadku uzdatniania miękkich i kwaśnych wód, odżelaziania i odmanganiania wody itp.
Reasumując, HYDROCLEANIT ma szerokie zastosowanie do oczyszczania wód w następujących procesach:
- do regulowania pH wody,
- do uzdatniania wód powierzchniowych metodą koagulacji solami żelazowymi,
- jako wypełniacz złóż filtracyjnych do neutralizacji i destabilizacji barwnych kompleksów,
- do uzdatniania bardzo miękkich i kwaśnych wód, jako wypełniacz złóż filtracyjnych, do stabilizacji buforowości, neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń organicznych,
- do obniżania zawartości glinu w wodzie,
- do neutralizacji ścieków,
- do wzbogacania wody w magnez i wapń.
AQUACLEANIT

Nowy mineralny uzdatniacz wody i ścieków pod nazwą handlową AQUACLEANIT skutecznie łączy zalety metody klasycznej (niskie koszty eksploatacji i prosta obsługa) ze skutecznością odżelazienia, a szczególnie odmanganiania wody uzyskiwaną w nowych metodach bez konieczności dozowania do wody środków chemicznych
Dodatkową bardzo ważną zaletą HYDROCLEANITU jest to, że skutecznie podnosi pH wód miękkich i kwaśnych.

CHARAKTERYSTYKA AQUACLEANITU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI.
Aquacleanit produkowany jest z magnezytu odmiany białej z Kopalni Grochów na
Dolnym Śląsku.
Skład magnezytu:
MgO - 43,0 %
SiO2 - 5,0 %
Al2O3 - 0,9 %
Fe2O3 - 1,8 %
CaO - 1,0%
inne       - 0,3 %
Straty prażenia - 48,0 %
Magnezyt stosowany do produkcji Aquacleanitu nie zawiera minerałów azbestonośnych, a zawartość metali ciężkich nie przekracza dopuszczalnych wielkości.
Granulacja magnezytu mieści się w granicach 2÷8 mm w klasach ziarnowych 2÷4 mm, 3÷8 mm, lub innych wg życzeń odbiorcy Aquacleanitu. Proces produkcji Aquacleanitu polega na prażeniu określonej klasy ziarnowej magnezytu w programowo zmiennych warunkach temperaturowych, w piecu obrotowym opalanym gazem ziemnym, w wyniku czego uzyskuje się częściowo zdekarbonizowany magnezyt prażony zwany Aquacleanitem zgodnie z reakcją:
MgCO3 = MgO + CO2
Po procesie prażenia Aquacleanit poddawany jest sezonowaniu, a następnie frakcjonowany celem uzyskania żądanego przez odbiorcę składu ziarnowego, przy czym jako typowe stosuje się klasy ziarnowe 2÷6 mm. Ciężar usypowy Aquacleanitu wynosi 1,4 ÷ 2,2 g/cm3 w zależności od stopnia wyprażenia i klasy ziarnowej. Aquacleanit charakteryzuje się wysoką aktywnością chemiczną w stosunku do niektórych zanieczyszczeń zawartych w wodzie, jak związki żelaza, manganu, metali ciężkich oraz niektóre związki organiczne jak np. kwasy humusowe.
Aquacleanit wiąże również agresywny dwutlenek węgla z wytworzeniem wodorowęglanu magnezu.
Dzięki wysokiej reaktywności złoża filtracyjne utworzone z Aquacleanitu mają szereg zastosowań w procesach uzdatniania wody, które są często niezastąpione jak np. w procesach uzdatniania miękkich i kwaśnych wód dla odżelaziania, a szczególnie odmanganiania wody itp.
Reasumując Aquacleanit ma szerokie zastosowanie do oczyszczania wód w następujących procesach:
- do regulowania pH wody,
- do uzdatniania wód powierzchniowych metodą koagulacji solami żelazowymi,
- jako wypełniacz złóż filtracyjnych do neutralizacji i destabilizacji barwnych kompleksów,
- do oczyszczania wód podziemnych jako wypełniacz złóż filtracyjnych do odkwaszania, odżelaziania i szczególnie odmanganiania,
- do uzdatniania miękkich i kwaśnych wód jako wypełniacz złóż filtracyjnych, do stabilizacji buforowości, neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń organicznych
- do obniżania glinu i azotu amonowego,
- do wzbogacania wody w magnez.
Typowy skład Aquacleanitu: MgO - 80 %
Straty prażenia (CO2) - 10 % Pozostałe składniki - 10 %
Materiały do usuwania zanieczyszczeń
Hydro-Antracyt N
Materiał filtracyjny stosowany w uzdatnianiu wody. Składa się z połamanych i przesianych odłamków naturalnego węgla antracytowego. Odporne na ścieranie ziarna maja charakterystyczny dla odłamków kształt i ostre krawędzie.
Wielkość ziarna:
Ziarno I – 0,6-1,6mm
Ziarno II – 1,4-2,5mm
Ziarno III – 2,0-4,0mm
Ziarno IV – 4,0-8,0mm

Hydro-Antracyt H
Materiał filtracyjny przeznaczony do oczyszczania wody, otrzymywany z kruszonego i przesiewanego węgla poddanego pirolizie. Jego odporne na ścieranie ziarna charakteryzują się porowatą strukturą oraz szorstka powierzchnią.
Wielkość ziarna:
Ziarno I – 0,6-1,6mm
Ziarno II – 1,4-2,5mm

Hydro-Antracyt P
Materiał filtracyjny przeznaczony do oczyszczania wody, otrzymywany z kruszonego i przesiewanego węgla kamiennego specjalnego gatunku poddanego obróbce termicznej.
Wielkość ziarna:
Ziarno I – 0,6-1,6mm
Ziarno II – 1,4-2,5mm
Ziarno III – 2,0-4,0mm
Ziarno IV – 4,0-8,0mm

Hydro-Filt
Materiał filtracyjny przeznaczony głównie do filtracji wody jako górne złoże w wypełnieniach wielowarstwowych. Złoże posiada dużo wolnej przestrzeni i wysoka zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń i cząstek lotnych.
Uziarnienie
Rozmiar I – 0,8-1,5mm
Rozmiar II – 1,5-2,5mm
Rozmiar III – 2,5-3,5mm
Złoża odkwaszające i neutralizujące
Akdolit-Gran
Złoże Akdolit-Gran jest sferycznym, alkalizującym materiałem filtracyjnym pochodzenia dolomitowego. W celu przeciwdziałania korozji materiał ten stosuje się do odkwaszania wody poprzez filtrację, co powoduje wzrost nasycenia kalcytem i w efekcie wzrost odczynu pH wody.

Uziarnienie
Rozmiar 0 – 0,5-1,2mm
Rozmiar I – 0,5-2,5mm
Rozmiar II – 2,0-4,5mm
Rozmiar III – 4,-7,0mm

Magno-Dol
Złoże Magno-Dol jest alkalizującym materiałem filtracyjnym pochodzenia dolomitowego, o nieregularnym kształcie ziaren. W celu przeciwdziałania korozji materiał ten stosuje się do odkwaszania wody poprzez filtrację, co powoduje wzrost nasycenia kalcytem i w efekcie wzrost odczynu pH wody.
Uziarnienie
Rozmiar I – 0,5-2,5mm
Rozmiar II – 2,0-4,5mm

Hydro-Calcit
Jest wysoce reaktywnym, węglanowym materiałem filtracyjnym o sferycznych ziarnach. Stosowany jest do neutralizacji wody do pH nasyconego roztworu kalcytu (pHc), odpowiednio pH=8,0 zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości wody do picia. Proces neutralizacji zachodzi w trakcie filtracji.
Wielkość ziaren I – 0,5-2,5mm

Hydro-Karbonat
Jest mikrokrystalicznym materiałem filtracyjnym pochodzenia węglanowego Ziarna złoża posiadają nieregularny kształt i nieporowatą strukturę. Złoże używane jest do odkwaszania wody poprzez wzrost nasycenia kalcytem, które jednak nie przekracza wartości pH=8.
Uziarnienie
Rozmiar I – 0,7-1,4mm
Rozmiar II – 1,0-2,0mm
Rozmiar III – 1,6-2,5mm
Węgle aktywowane – adsorbenty związków organicznych
Airpel 10
Węgiel bitumiczny o gęstości nasypowej 490±30g/l, średnica granulek 3 lub 4mm. Przeznaczony głównie do oczyszczania powietrza. Charakteryzuje się wysoką pojemnością sorpcyjną.


Aquapel
Węgiel bitumiczny, granulowany o gęstości nasypowej 490±30g/l, średnica granulek 1 lub 2mm o wysokiej pojemności sorpcyjnej.

Organosorb 10
Węgiel bitumiczny o gęstości nasypowej 420±40g/l.
Uziarnienie:
8*30 mesh (0,6-2,36mm)
12*40 mesh (0,425-1,7mm)
6*12 mesh (1,7-3,35mm)
Organosorb 10 stosowany jest głównie do oczyszczania wody i ścieków ze związków organicznych.

Organosorb 10-CO
Węgiel ze skorup orzecha kokosowego o gęstości nasypowej 500±30g/l.
Uziarnienie:
4*8 mesh (USS) – 2,36-4,75mm
Dzięki dużej zawartości mikroporów Organosorb 10-CO jest idealnym medium do oczyszczania mieszanin heterogenicznych.

Organosorb 100-1
Węgiel bitumiczny kokosowego o gęstości nasypowej 500±30g/l.
Uziarnienie:
30*100 mesh (USS) – 0,6-0,15mm
Organosorb 100-1 stosuje się w przypadkach, gdy wymagany jest głęboki poziom redukcji związków organicznych, dzięki wysokiej pojemności sorpcyjnej.

Organosorb 11
Węgiel bitumiczny o gęstości nasypowej 430±30g/l.
Uziarnienie:
8*30 mesh (USS) – 2,36-4,75mm
Organosorb 11 jest granulowanym węglem aktywowanym płukanym roztworem kwasu mineralnego przeznaczonym do oczyszczania wody o wymaganym niskim przewodnictwie.

Organosorb 200-1
Węgiel bitumiczny o gęstości nasypowej 500±30g/l.
Uziarnienie:
90%>200 mesh (USS) – 90%<0,075mm
Organosorb 200-1 stosuje się w przypadkach, gdy wymagany jest głęboki poziom redukcji związków organicznych, dzięki wysokiej pojemności sorpcyjnej.

Organosorb 200-C303
Węgiel drzewny o gęstości nasypowej 350±30g/l.
Uziarnienie:
85%>200 mesh (USS) – 85%<0,075mm
Organosorb 200-C303 jest węglem w postaci pyłu. Przeznaczony jest głównie od odbarwiania i oczyszczania produktów chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.

Organosorb 6
Węgiel bitumiczny-granulowany o gęstości nasypowej ±500g/l.
Uziarnienie:
7*16 mesh (USS) – 2,80-1,18mm
Organosorb 6 stosowany jest głównie do oczyszczania ścieków ze związków organicznych redukując je do wartości śladowych dzięki dużej pojemności adsorbcyjnej.

Dioxxsorb
Węgiel bitumiczny Dioxsorb jest pylistym węglem aktywowanym przeznaczonym specjalnie do usuwania dioksyn, furanów i rtęci z gazów kominowych.
Uziarnienie:
min 90%>100 mesh
Złoża filtracyjne do usuwania amoniaku
Nitrolite
Nitrolite jest przetworzonym produktem pochodzenia naturalnego. Jest to minerał z grupy zeolitów poddawany aktywacji oraz klasyfikacji w celu otrzymania określonej granulacji produktu oraz odpowiedniej pojemności wymiennej.
Dzięki temu, ze minerał ten charakteryzuje się większym powinowactwem do kationów jednowartościowych w porównaniu do syntetycznych żywic jonowymiennych, nadaje się szczególnie do usuwania amoniaku z wody.
Zawartość czystego klinoptylolitu w produkcie – min. 70%
Gęstość nasypowa – ok. 900 kg/m3
Całkowita pojemność wymienna w stosunku do NH4 -maks. 0,7 val/l
Złoża filtracyjne do usuwania żelaza i manganu
Purolite MZ 10
Purolite MZ jest manganowym zeolitem, środkiem utleniającym i filtrującym, otrzymanym w wyniku przetwarzania glaukonitu, naturalnego produktu, lepiej znanego jako zielony piasek.
Purolite MZ 10 efektywnie usuwa z wód naturalnych żelazo, mangan i siarkowodór, które mają szczególnie negatywny wpływ na jakość wody, ponieważ nawet małe ilości jakiejkolwiek z tych substancji w wodzie mogą poważnie ograniczyć jej użyteczność.
Purolite MZ 10 jest dość uniwersalnym produktem, który w połączeniu z KMnO4, dzięki własnościom katalitycznym może zmniejszyć zawartość żelaza i manganu w wodzie do niezwykle niskich poziomów.
Forma fizyczna – czarne, bryłkowate granulki, wysyłane w formie suchej
Gęstość nasypowa – ok. 1,350 g/l
Zakres pH – 6,5-8,5
Maksymalna temperatura pracy - 40ºC
Maksymalne opory przepływu przez złoże – 0,85kG/cm3

Hydrolit-Mn
Złoże Hydrolit-Mn jest materiałem filtracyjnym o ziarnistej strukturze. Ziarna są okrągłe i posiadają chropowatą powierzchnię. Ziarno składa się z lekko alkalizującej części wewnętrznej pokrytej katalityczną warstwą uwodnionego tlenku manganu. Złoże jest używane do odmanganiania.
Uziarnienie
Rozmiar I – -1,0-3,0mm
Rozmiar II – 2,0-5,0mm

Magno-Filt
Złoże Magno-Filt jest materiałem filtracyjnym o ziarnistej strukturze. Ziarna posiadają ostre krawędzie, nieregularny kształt i chropowatą powierzchnię.
Zastosowanie:
- filtracja mętnych wód głębinowych, źródlanych i powierzchniowych
- filtracja związana z chemicznym (biologicznym, katalitycznym) usuwaniem żelaza i manganu z wody
- filtracja po koagulacji lub flokulacji
- filtracja wody zdekarbonizowanej po reaktorze dekarbonizacyjnym
- filtracja przemysłowych wód chłodniczych i technologicznych
Złoża do zastosowań specjalnych
Hydrolit-Mg – NEUTRALIZACJA
Złoże Hydrolit-Mg jest stosowane w otwartych i zamkniętych systemach filtracyjnych zarówno dla przepływów z góry na dół, jak i dołu do góry.

Przykładem może być np. neutralizacja kwaśnych ścieków z wymienników jonitowych, wód technologicznych z niewielką zawartością metali ciężkich, lub kwaśnych kondensatów.
Neutralizacja odbywa się automatycznie po uzyskaniu wymaganego odczynu pH w odpływie.
Uziarnienie
Rozmiar I – -0,5-2,5mm
Rozmiar II – 2,0-5,0mm
Rozmiar III – 5,0-10,0mm

Hydro-Chlorex – ODCHOLROWYWANIE
Złoże Hydro-Chlorex jest chemicznie aktywnym materiałem do odchorowywania. Jest ono używane do usuwania rozpuszczonego w wodzie chloru.
Zastosowanie:
- gospodarstwa domowe
- szpitale
- szkoły
- przemysł spożywczy
- mleczarnie
- browary
- rozlewnie napojów i soków
- przed wymiennikami jonitowymi
Żwirki filtracyjne
Piaski i żwirki filtracyjne suche i mokre
Zwirki filtracyjne najwyższej jakości, o dużej jednorodności ziaren, małej zawartości podziarna i nadziarna oraz dużej zawartości krzemionki. Bardzo duża odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.


W celu uzyskania szerszych informacji oraz kalkulacji cenowej prosimy o kontakt e-mailowy, lub telefoniczny (0-xxxx-71) 342-15-95.
ostatnia wersja: 25 kwietnia 2004r.