Sanitizer - wielofunkcyjny system do uzdatniania wody

Crystal-Right™ - to nowoczesne rozwiazanie do kompleksowego uzdatniania wody

   Sanitizer jest jedynym oferowanym na rynku wielofunkcyjnym systemem do uzdatniania wody usuwającym jednocześnie żelazo, mangan, twardość, amoniak (opcja - CR100), śladowe ilości siarkowodoru oraz korygującym pH (opcja - CR100 i CR150). Wyposażony jest on również w generator chloru pozwalający na dezynfekcję złoża i całego systemu przy każdej regeneracji. Dodatkową zaletą systemu jest to, że usuwa żelazo i mangan bez kłopotliwego napowietrzania lub agresywnych chemicznie substancji regenerujących złoże. Złoże regenerowane jest za pomocą solanki.

 • Jednostopniowy, nowoczesny, automatyczny system do kompleksowego uzdatniania wody.
 • System składający się z jednego zbiornika może zastąpić 5 konwencjonalnych systemów: odżelazianie,   odmanganianie,   zmiękczanie,   usuwanie amoniaku   i   korekta   pH.   Nie   wymaga   żadnych dodatkowych urządzeń. Zastosowanie jednostopniowego   uzdatniania   znacznie   zmniejsza   spadek ciśnienia   wody   i   obniża   koszty   instalacji   w porównaniu   do   konwencjonalnego   rozwiązania wielostopniowego.
 • Automatyczna dezynfekcja za pomocą generatora chloru bez potrzeby stosowania pompy dozującej i dezynfekujących związków chemicznych.
 • Eliminuje nieprzyjemny zapach powodowany przez bakterie żelaziste.
 • Nowoczesny elektroniczny system kontroli pracy monitorujący również stężenie solanki.
 • Zapewnia   doskonałą   filtrację   wody   przy jednoczesnym łatwym płukaniu złoża.
 • Typoszereg    Sanitizer zawiera 15 modeli pozwala jących na dobór właściwego systemu w zależności od lokalnych wymagań.
    wodach powierzchniowych (jeziora, rzeki) jak i gruntowych (studnie) znajdują się liczne zanieczyszczenia mineralne lub organiczne, a niekiedy również  bakterie chorobotwórcze.  Wiele  z minerałów wywiera  niekorzystny wpływ na instalacje  wodne,  urządzenia  grzewcze  lub powoduje,  że  woda  nie spełnia  wymagań sanitarnych i nie nadaje się do spożycia.

   Sanitizer zapewnia zdrową, czystą i zmiękczoną wodę oraz możliwość dezynfekcji systemu w czasie regeneracji złoża.
   Sanitizer nadaje się szczególnie do uzdatniania wody pochodzącej z indywidualnych ujęć studziemo-hydroforowych.
   Zapewnia jednostopniową filtrację usuwającą z wody równocześnie: żelazo, mangan, twardość, amoniak, sedyment i śladowe ilości siarkowodoru.

Na unikalność Sanitizera składają się dwie innowacyjne koncepcje:

1. Pierwsza to - zastosowanie specjalistycznego złoża zeolitowego Crystal Right™ usuwającego równocześnie wysokie stężenie żelaza, mangan, twardość, amoniak i podnoszącego pH (opcja CR 100) Nie wymaga on napowietrzania i regeneracja dokonywana jest bezpieczną dla użytkownika solanką. Równocześnie, w przeciwieństwie do złóż zmiękczających, Crystal Right™ odporny jest na działanie silnych utleniaczy dzięki czemu może być dezynfekowany chlorem.

2. Druga to - zastosowanie generatora chloru pozwalającego na dezynfekcję złoża bez potrzeby   stosowania   pompy   i   dezynfekujących związków chemicznych. Do produkcji chloru używana jest część solanki przygotowanej do regeneracji złoża. Dezynfekcja złoża i systemu chlorem dokonywana jest automatycznie przy każdej regeneracji.
Zastosowanie warstwy KDF-85 w wersji Sanitizer-Plus™ zapewnia eliminację nieprzyjemnego zapachu wody powodowanego obecnością bakterii żelazistych lub siarkowodoru. Równocześnie stopniowo uwalniany przez KDF chlor działa dezynfekująco na całą instalację wodną.

UWAGA: Crystal Right™ może być stosowany gdy twardość wody surowej jest powyżej 50 ppm (mg/litr) oraz gdy wartość TDS jest powyżej 80 ppm (mg/litr).


Sanitizer wyposażony jest w jeden z najbardziej zaawansowanych kontrolerów elektronicznych zapewniających następujące parametry techniczne:

 • Bezpieczne, niskonapięciowe zasilanie elektryczne
 • Mały spadek ciśnienia
 • Zawór sterujący wykonany z nowoczesnego odpornego na korozję Norylu
 • Cztery opcje kontrolera
-    sterowanie czasowe
-    sterowanie objętościowe
-    ster. elektroniczne czasowe
-    ster. elektroniczne objętościowe
 • Czas każdego cyklu regeneracji może być dowolnie ustalany w zależności od lokalnych wymagań
 • Nowoczesny elektroniczny system kontroli pracy monitorujący również stężenie solanki
 • Elegancki i łatwy w obsłudze


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów filtrowania wody, dobrać odpowiednie urządzenie, uzyskać fachową poradę zapraszamy na stronę www.escape.com.pl