Czyszczenie poprzez zastosowanie filtrów specjalistycznych i preparatów chemicznych do usuwania kamienia kotłowego oraz produktów korozji.

Oferujemy stacje uzdatniania wody z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii w zakresie :

 • Filtracji, odżelaziania, odmanganiania, odkwaszania wody
 • Zmiękczania, dekarbonizacji i demineralizacji metodą wymiany jonowej
 • Technik membranowych : ultrafiltracja, odwrócona osmoza, elektroliza odwracalna
 • Korekcji parametrów wody przy pomocy układów dozowania
 • Tradycyjnych i najbardziej nowoczesnych technik dezynfekcji wody
Wykonujemy:
 • Badania wody
 • Analizy technologiczne
 • Dobór urządzeń na podstawie analizy wody
 • Projekty techniczne stacji uzdatniania wody
Czyszczenie z zastosowaniem specjalistycznych preparatów chemicznych :
 • Kotłów
 • Instalacji c.o.
 • Instalacji wodociągowych
 • Skraplaczy
 • Wymienników ciepła
 • Renowacja studni
 • Sprzedaż preparatów chemicznych 
Systemy uzdatniania wody