Domowe automatyczne zmiękczacze wodyZmiękczanie wody zapobiega powstawaniu "kamienia" w instalacjach wodnych i sprzętach gospodarstwa domowego, zapewnia tym samym wyższą jakość wody dla celów grzewczych, mycia okien, pralni. Zapewnia również lepsze funkcjowanie takich urządzeń jak pralki, zmywarki, ekspresy, żelazka itp. Woda bardzo twarda jak i bardzo miękka jest niesmaczna - dlatego też w wypadku zmiękczania wody spożywczej należy zastosować mieszacz wody, który zapewni podanie wody o odpowiedniej twardości. Estetyczna, trwała obudowa wykonana z tworzyw odpornych na korozję - kryje bezobsługowe urządzenie zmiękczające wodę na drodze wymiany jonowej.  Dostępne są dwa warianty sterowania pracą urządzenia: czasowe (ST) lub czasowo-objętościowe włącza regenerację w sposób "inteligentny" w zależności od określonego czasu oraz ilości zmiękczonej wody - wykorzystujący specjalnie zaprogramowane do zastosowań domowych funkcje: tryb "goście", tryb "urlop" itp.  W zależności od potrzeb i życzeń istnieje możliwość dołączenia do zmiękczacza specjalnych mieszaczy ("by-pass"). "By-pass" umożliwia mieszanie wody zmiękczonej i surowej w dowolnych proporcjach, jeżeli nie jest wymagane całkowite zmiękczenie wody. 
Sposób zamawiania:

HWS / kod urządzenia /rodzaj sterowania / z lub bez "by-passa"

HWS                   - domowy, automatyczny zmiękczacz wody
kod urządzenia        - symbol z kolumny 1
rodzaj sterowania     - ST (czasowe) albo SV (czasowo-objętościowe)
z lub bez "by-passa"  - 01 (bez mieszacza) albo 02 (z mieszaczem)

Przykład:
HWS/7/SV/02 - wybrano zmiękczacz w obudowie "MAXI" o wydajności 
              max 0,6 m3/h, ze sterowaniem czasowo-objętościowym 
              oraz z "by-passem".

 

 


Automatyczne zmiękczacze wody o wydajności do 3,5 m3/hUrządzenia składają się z trzech częci: kolumny wypełnionej żywicami jonowymiennymi, zbiornika solanki oraz układy sterującego. 
Wszystkie elementy wykonane są z tworzyw odpornych na korozję. 
Dostępne są trzy warianty sterowania pracą urządzenia: czasowy (ST), czasowo-objętościowy (SV) i objętościowy dwukolumnowy tzw. duplex (DV). Sterowanie czasowe uruchamia proces regeneracji złoża wypełniającego po upływie okrelonego czasu. Sterowanie czasowo-objętościowe włącza regenerację w "inteligentny" w zależnoci od okreslonego czasu oraz ilości zmiękczonej wody. 
Sterowanie objętościowe (układ dwukolumnowy) uruchamia regenerację po uzdatnieniu okreslonej ilości wody i jednoczesnie włącza do pracy drugą kolumnę. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma przerwy w dostawie wody zmiękczonej (jak w przypadku urządzeń jednokolumnowych). W zależności od potrzeb i życzeń odbiorcy istnieje możliwoć dołączenia do zmiękczacza specjalnych mieszaczy wody zmiękczonej i surowej w dowolnych proporcjach ("by-pass"), w przypadku gdy nie ma koniecznoci stosowania wody całkowicie zmiękczonej. 
Zbiorniki ciśnieniowe - kolumny posiadają atest Urzedu Dozoru Technicznego.


Sposób zamawiania:

WS / kod urządzenia /rodzaj sterowania / z lub bez "by-passa"

WS                    - automatyczny zmiękczacz wody
kod urządzenia        - symbol z kolumny 1
rodzaj sterowania     - ST (czasowe), SV (czasowo-objętościowe)
                        albo DV (objętosciowe, dwukolumnowe)
z lub bez "by-passa"  - 01 (bez mieszacza) albo 02 (z mieszaczem)

Przykład:
WS/1/ST/02 - wybrano zmiękczacz o wydajności max 1.3 m3/h,
             ze sterowaniem czasowo-objętościowym oraz z "by-passem".