Filtry do usuwania żelaza i manganu

Przeznaczenie i charakterystyka techniczna filtra. Filtr jest przeznaczony do usuwania związków żelaza i manganu z wody i umożliwia  uzdatnianie wód o łącznej zawartości żelaza i manganu do 8mg/dm3 przy odczynie  wody pH 7.5. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia  i Opieki społecznej z dnia 04.05.90 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 205) ilość związków  żelaza w wodzie pitnej nie powinna wynosić więcej niż 0.5 mg Fe/dm3, a ilość  manganu nie więcej niż  0,1 mg Mn/dm3. Dla odbiorców wody najbardziej kłopotliwe  jest żelazo w postaci rozpuszczonej lub kolidalnej. W momencie poboru woda jest  praktycznie przeźroczysta i bezbarwna, a dopiero po napowietrzeniu lub  zagotowaniu zmienia barwę i wytrącają się z niej rdzawe osady związków żelaza. W  wyniku używania takiej wody następuje zarastanie instalacji, zażółcenie   urządzeń sanitarnych i domowych, bielizny itp. Ponadnormatywne zawartości  związków żelaza i manganu  w wodzie w bardzo istotny sposób wpływają na  pogorszenie jej właściwości zdrowotnych i smakowych. W zależności od  składu  fizyko-chemicznego oraz potrzebnej ilości wody uzdatnionej możliwe jest  połączenie kilku filtrów w układ szeregowy lub równoległy. Parametry techniczne  filtra pozwalają na instalowanie go w hotelach, pralniach, szpitalach,  restauracjach, domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, małych zakładach  produkcyjnych itp.

Na proces usuwania związków żelaza i manganu składają się: napowietrzenie surowej wody (uzyskuje się przez wpięcie wody surowej do hydroforu od strony poduszki powietrznej) i filtracja przez złoże katalityczne. Odżelazianie polega  na przeprowadzeniu związków żelaza łatwo rozpuszczalnych w wodzie w związki  trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym. Dzięki silnie  utleniającym właściwością złoże umożliwia wytworzenie tlenków żelaza na  powierzchni ziaren. Następuje wówczas sorpcja wodorotlenku żelazawego i  żelazowego w górnych warstwach złoża oraz zostaje ułatwiona flokulacja cząstek  wodorotlenku żelazowego i ich filtracja. Proces usuwania manganu jest bardziej  złożony. Złoże filtracyjne pozwala podnieść stopień utleniania manganu i  wydzielenie go z wody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Proces ten  zachodzi w głębszych warstwach  złoża. Regeneracja złoża polega na wiązaniu  przez nie tlenu rozpuszczonego  w  wodzie napowietrzonej oraz na prawidłowo  dobranym procesie płukania złoża wodą.

Charakterystyka techniczna filtra FM-0,3 FM-0,45
pojemność filtra 0,078 m3 0,2 m3
średnica filtra 310 mm 457 mm
wysokość filtra 1360 mm 1580 mm
maksymalna średnica filtra 0,35 MPa 0,35 MPa
masa filtra 150 kg 330 kg
maksymalna wydajność filtracji 1,3 m3/h 2,6 m3/h
powierzchnia filtracji 0,07 m2 0,164 m2
efektywna wysokość złoża 1000 mm 1200 mm
złoże filtracyjne ~100 kg ~230 kg
zbiornik filtracyjny 1 szt. 1 szt.
zawór 6-położeniowy 1 szt. 1 szt.
atest PZH W/721/95 W/721/95

Filtr wykonano w postaci zbiornika stalowego, do którego górnej części  przykręcony jest sześcioma śrubami zawór 6-położeniowy. Zbiornik filtra  zabezpieczony jest antykorozyjnie zewnętrznie i wewnętrznie. Zabezpieczenie  wewnętrzne wykonano farbami epoksydowymi, atestowanymi do kontaktu z wodą pitną.

Eksploatacja filtra. W czasie eksploatacji filtra wytrącone na złożu związki  żelaza i manganu powinny zostać usunięte do kanalizacji w ustalonych odstępach  czasu. Następuje to w procesie przeciwprądowego płukania filtra wodą.  Zastosowany w filtrze zawór 6-położeniowy bardzo upraszcza ten proces. Płukanie  filtra polega na prostym przestawieniu dźwigni zaworu w  odpowiednio oznakowanej  pozycji. Zastosowanie zaworu ze sterownikiem czasowym uwalnia użytkownika od  ręcznej obsługi filtra.