DANE TECHNICZNE:
Ciśnienie wody 3-6 bara
Temp. wody 3-35o
Wydajność  2-4 l/godz.
Ciężar 2.5 kg
PODŁĄCZENIE aparatu do sieci wodociągowej realizowane jest przez specjalny zawór wkręcany na koncu wylewki. System napędzany jest  ciśnieniem wody. Woda podawana jest bezpośrednio do wylewki.
Proces filtracji :
  • stopień pierwszy : filtr sedymentacyjno-węglowy 5 mikro- nowy usuwa zawiesiny, piasek, muł, szlam, strącone związki żelaza, chlor i związki chloropochodne oraz inne nie rozpuszczalne substancje.
  • stopień drugi : membrana typu TFC (wielkość por 5 nanometrów). Główny element systemu R.O. usuwa około 85-99% zanieczyszczeń wody. Są to metale ciężkie (chrom, ołów, kadm, rtęć), azotany, radon, pestycydy i inne zanieczyszczenia pochodzenia chemicznego. Likwiduje zagrożenia wirusologiczne, bakteriologiczne i parazytologiczne.