Domowe automatyczne odżelaziacze wody

Odżelazianie i odmanganianie wody jest konieczne ze względu na negatywny wpływ żelaza i manganu na zdrowie ludzi i niekorzystne efekty używania zażelazionej wody w zwykłych czynnościach np: brunatne plamy po praniu, osad na zmywanych naczyniach itp. 
Estetyczna, trwała obudowa wykonana z tworzyw odpornych na korozję - kryje bezobsługowe urządzenie odżelaziająco-odmanganiające wodę. Dostępne są dwa warianty sterowania pracą urządzenia: czasowe (ST) lub czasowo-objętociowe (SV). Sterowanie czasowe uruchamia proces regeneracji złoża wypełniającego po upływie okrelonego czasu. Sterowanie czasowo-objętościowe włącza regenerację w sposób "inteligentny" w zależności od określonego czasu oraz ilości zmiękczonej wody - wykorzystujący specjalnie zaprogramowane do zastosowań domowych funkcje: tryb "goście", tryb "urlop" - brak zużycia wody przez dłuższy okres czasu. Sposób zamawiania:

HIR / kod urządzenia /rodzaj sterowania

HIR                    - domowy, automatyczny odżelaziacz wody
kod urządzenia         - symbol z kolumny 1
rodzaj sterowania      - ST (czasowe) albo SV (czasowo-objętościowe)
        
Przykład:
HIR/7/SV - wybrano odżelaziacz w obudowie "MAXI" o wydajności 
           max 0,2 m3/h, ze sterowaniem czasowo-objętościowym.

Automatyczne odżelaziacze wody

Urządzenia składają się z trzech częsci: kolumny wypełnionej masą katalityczną (PUROLITE MZ-10 lub innymi masami odżelaziającymi), zbiornika regeneranta oraz układu sterującego. Wszystkie elementy wykonane są z tworzyw odpornych na korozję. Sterowanie pracą urządzenia: czasowe (ST). Sterownik uruchamia proces regeneracji złoża odżelaziającego po upływie okrelonego czasu. 
Zbiorniki ciśnieniowe - kolumny posiadają atest Urzedu Dozoru Technicznego.  
Sposób zamawiania:

IR / kod urządzenia
 
IR                     - automatyczny odżelaziacz wody
kod urządzenia         - symbol z kolumny 1
    
Przykład:
IR/1 - wybrano odżelaziacz o wydajności max 0,55 m3/h