Energetyzer wody ADR-4
dostępny w naszym sklepie internerowym

 Urządzenie nazywane również SYMULATOREM ENERGII TYPU ADR-4 jest świetnym uzupełnieniem zestawu odwróconej osmozy. Zmieniona energetycznie i strukturalnie woda wpływa regulująco na procesy biochemiczne zachodzące w ludzkim organizmie.

Efektywność działania ADR-4 wzrasta ze stopniem oczyszczenia wody.

 Podstawowym składnikiem wszystkich urządzeń z rodziny ADR jest układ przestrzenny o nazwie Modułowy Element Przemiany Energii. Ich twórcą jest polski wynalazca inż. Stanisław Adrian Wosiński. ADR-4 jest stymulatorem energetycznym zastrzeżonym w polskim Urzędzie Patentowym pod numerem P 320179. 

Informacja ogólna o ADR-4.

 Stymulator ten to dysk ceramiczno-magnetyczny umieszczony w specjalnej obudowie. Bazę dysku stanowi element ceramiczny znany już wcześniej jako ADR-3. Na nim umieszczone zostały elementy magnetyczne o zróżnicowanym natężeniu i o określonych wymiarach, które dają pożądany przestrzenny rozkład stałego niejednorodnego pola magnetycznego oraz dwa elementy ze specjalnego stopu metali i fiolka szklana z roztworem "programującym". Zadaniem ADR-4 jest odpowiednie programowanie energetyczne i strukturalne wody, zarówno wody w postaci czystej jak i znajdującej się w różnych artykułach spożywczych. Na skutek oddziaływania między innymi pola magnetycznego, urządzenie to modyfikuje strukturę klasterową wody oraz jej pamięć energetyczną, czyniąc ją zdrowszą. Uzyskiwana struktura ma pewien związek z wodą wytwarzaną przez magnetyzery dające wodę o budowie heksagonalnej. 

 


  Przestrzenny rozkład pola magnetycznego nad
                      stymulatorem ADR-4
Mikroskopowy obraz kropli wody mineralnej po odparowaniu (powiększenie 1300x). Po lewej - bez użycia ADR-4; po prawej z zastosowaniem ADR-4 


Typowy wynik poprawy ukrwienia obwodowego badanego u grupy osób z chorobą Raynaud'a, mierzony kamerą termograficzną. Po lewej - przed wykorzystaniem ADR-4; po prawej - u tej samej osoby po stosowaniu przez 7 dni ADR-4 

Odmiany wody.

 Woda w normalnych warunkach nie jest substancją bezpostaciową; tworzy ona struktury pseudokrystaliczne, których budowa zależy od historii warunków w jakich się znajdowała, mogąc przez długi czas zachowywać zmienione właściwości, obserwowane jako zmiana napięcia powierzchniowego, stałej dielektrycznej, przewodnictwa elektrycznego, widm NMR (rezonansu magnetycznego), UV (ultrafioletu), IR (podczerwieni) oraz własności biologicznych.
Strukturę wody może zmienić pole elektromagnetyczne, oddziaływanie odpowiednio ukształtowanego pola magnetycznego, ciśnienie, obce substancje, temperatura lub kilka tych czynników jednocześnie. W zależności od rodzaju i natężenia tych wpływów, z którymi
w przeszłości woda miała kontakt, posiada ona zróżnicowane cechy, wykazując specyficzne widma spektroskopowe i specyficzne oddziaływanie na organizmy żywe. Zjawiska te określane są jako "pamięć wody", a wykorzystuje je na przykład homeopatia. Tak zmieniona woda ma bardzo duży wpływ na regulację energetyczną u człowieka. Poddając wodę działaniu stymulatora ADR-4 otrzymuje się wodę odpowiednio zmienioną energetyczne i strukturalnie, która wpływa pozytywnie na równowagę wewnętrzną ludzkiego organizmu. Do zalet metody energetyzowania wody z użyciem urządzenia ADR-4, w stosunku  do innych metod, które oczywiście nie są równoważne (jak np. bioenergoterapia, homeopatia, woda z topniejących lodowców, "Crystal Energy-Microcluster") nalezą, prostota jego użycia i powtarzalność jego działania. 

 
Uproszczony schemat zmiany ułożenia cząsteczek wody pod wpływem ADR-4

Instrukcja użytkowania

Aby wykorzystać oddziaływanie energetyczne dysku ADR-4 na artykuły spożywcze, należy jedynie umieścić je na dysku na co najmniej 3 minuty. Woda postawioną w naczyniu na dysku należy zamieszać i pozostawić również na co najmniej 3 minuty. Po tym czasie woda jest wystarczająco ukształtowana energetyczne. Przetrzymywanie dłuższe, np. 1 godzinę, czy nawet dobę nie zmienia właściwości energetycznych postawionej wody. Dysk stawiamy płasko z napisem "ADR-4" skierowanym ku górze. Z dysku można korzystać wtedy gdy odczuwamy potrzebę regulacji energetycznej (uczucie osłabienia, zmęczenia, złe samopoczucie itp.) albo profilaktycznie: na przykład codziennie rano wypijamy jeden kubek dowolnego napoju. Nie zachodzi możliwość przedawkowania. Energetyzować można wszystkie produkty żywnościowe. W przypadku picia wody, wskazane jest aby była to woda mineralna lub źródlana. (Dopuszczalne jest stawianie gorących płynów na dysku, ponadto urządzenie to można myć pod bieżącą wodą, ponieważ jest hermetycznie zamknięte. ADR-4 posiada również zdolność oddziaływania miejscowego. Przyłożenie tego układu bezpośrednio do ciała w miejscu schorzenia oddziałuje leczniczo na to miejsce. Można również Przyłożyć układ do węzłów energetycznych, czy też do punktów aktywnych znajdujących się wzdłuż kanałów energetycznych - - meridianów. ADR-4 harmonizuje też energię w środowisku człowieka, jak również redukuje wpływ szkodliwego promieniowania geopatycznego.  


Uwaga: W przypadku posiadania rozrusznika serca, czy też w innych przypadkach, gdzie ogólnie uważa się bezpośredni wpływ pola magnetycznego za szkodliwy, można korzystać z ADR-4 jedynie pośrednio, czyli przez picie płynów energetyzowanych za jego pomocą. Działanie takie jest z reguły wystarczające.
Stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego; jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń energetycznych oraz poprawę krążenia obwodowego.
 

Aktywność elektryczna obszarów serca (wektokardiogram wysokiej rozdzielczoci EKG-HRQRS). Kolor niebieski - przed wypiciem wody energetyzowanej; czerwony - 20 min. po wypiciu 400 ml wody elergetyzowanej za pomocą ADR-4


Efekty oddziaływania wody energetyzowanej za pomocą stymulatora ADR-4 na równowagę energetyczną człowieka, mierzone za pomocą metody Ryodoraku. A - przed wypiciem wody; B - 30 min. po wypiciu wody. Na wykresie B widać wyraźnie wyrównanie między analogicznymi punktami na meridianach po prawej i lewej stronie ciała, których aktywność na wykresie przedstawiają sąsiadujące słupki o tym samym kolorze. Widoczne jest również zbliżanie sie wysokoci słupków do wartoci prawidłowej. Kolejne pary słupków powiązane są z poszczególnymi organami ciała.

Uśrednione wyniki badań częstości skurczów serca mierzone urządzieniem Sport-Tester u osób poddanych wysiłkowi fizycznemu (zajmującym pierwsze 10 min. na wykresie). Bezporeśdnio po wysiłku ta sama grupa osób wypiła w kilkudniowym odstępie czasu 400 ml wody: A - zwykłej, B - energetyzowanej za pomocą ADR-4 - widać wyraznie szybszy spadek akcji serca u osób, które wypiły wodę energetyzowaną. 
 
Zastosowanie i skuteczność działania

Skuteczność działania została stwierdzona w następujących przypadkach:

a - U chorych z zaburzeniami krążenia obwodowego w chorobie Raynaud'a, co potwierdzono metodą termograficzną.
b - U osób narażonych na znaczny wysiłek fizyczny, w którym to przypadku następuje szybsze wyrównanie powysiłkowych zaburzeń fizjologicznych (szybszy powrót akcji serca do wartości początkowej), czego wynikiem jest szybsze usunięcie zmęczenia.
c - Przy usuwaniu nadmiernego stężenia metali toksycznych z organizmu człowieka.
d  - W wyrównaniu zaburzeń energetycznych w ustroju człowieka, mierzonych wzdłuż kanałów akupunkturowych, co potwierdzono metodą RYODORAKU.

ADR-4 posiada

świadectwo Instytutu Leków w Warszawie - MM-0576/IL;
• świadectwo Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
• niemieckie świadectwo TUV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością;
• pozytywną opinię z Pracowni Radio-fizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej i Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu;
• potwierdzenie własności detoksyka-cyjnych z firmy Tracę Elements, Inc., USA.
 

Wskazania do zastosowania ADR-4

Skuteczność działania ADR-4 została stwierdzona w:
• zaburzeniach ukrwienia obwodowego,
• zespole Raynaud  (marznące dłonie i stopy),
• chorobach i niedomaganiach nerek,
• ogólnym osłabieniu organizmu,
• obniżonej odporności.

Jest on także polecany przy wspomaganiu kuracji oczyszczających, odchudzających i odmładzających. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ADR-4 nie zastępuje leczenia konwencjonalnego; jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń energetycznych oraz poprawę ukrwienia obwodowego.


Badania

Do tej pory (styczeń 2003 r.) w Polsce badania ADR-4 zostały przeprowadzone m.in. w:

• Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii A.M. oraz Zakładu Radiologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu,
• Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i A.M. w Gdańsku,
• Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
• Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

NAGRODY

Złoty medal dla ADR-4 nadany w czasie Światowego Salonu Innowacji Brussels Eureka, Bruksela, 1998 r.

Złota Statuetka - nagroda specjalna przyznana przez Instytut Wspólnoty Europejskiej Dla Promocji Przedsięwzięć Handlowych w czasie Światowego Salonu Innowacji Brussels Eureka '98.

Medal Marii Skłodowskiej-Curie za wkład twórczej pracy nad układem przestrzennym o nazwie: Modułowy Element Przemiany Energii i doskonałq promocję stymulatora energii typu ADR-4 w czasie Światowego Salonu Innowacji BRUSSELS EUREKA'98. Medal ten wraz z Dyplomem uznania został nadany przez Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów na specjalną okazję 100 rocznicy odkrycia Polonu i Radu.Srebrny Medal - przyznany przez Jury II Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE '99, która odbyła się w październiku w Gdyni.

Grand Prix całej wystawy, Srebrny Medal w kategorii Terapia oraz Brązowy Medal w kategorii Nauka przyznane przez Jury XVII Światowych Targów Innowacji Technicznych INPEX 2001 w Pittsburgu (USA).

Złoty Medal wszech kategorii dla ADR-4 przyznany przez Jury 15 Światowego Zjazdu Geniuszy w Tokio (XI 2001 r.). Światowy Zjazd Geniuszy to impreza podsumowująca rok w wynalazczości, na której jest tylko 75 stoisk przeznaczonych dla najciekawszych wynalazków.
 Pytania i zamówienia prosimy kierować na e-mail
lub
tel. (0-xxxx-71) 342-15-95, fax (0-xxxx-1) 341-11-60, tel. kom. 0601 70-96-31
oraz listownie na adres firmy.