AQUAPHOR  MODERN 
Wielofazowy filtr do wody
    AQUAPHOR MODERN jako pierwszy na świecie wykorzystuje całkowicie nowy system filtracji wody wyróżniający go na tle innych, analogicznych układów filtrujących.W filtrze AQUAPHOR MODERN zastosowano bowiem nową zasadę filtracji. Cykl pracy zapewnia najlepszą skuteczność oczyszczania wody z zanieczyszczeń dzięki eliminacji efektu kanałowego, obecnego w konkurencyjnych filtrach.
Wkład filtra AQUAPHOR  MODERN zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania 4000 litrów miejskiej wody wodociągowej. Wymienne wkłady filtracyjne mogą być łatwo zastąpione po upływie okresu ich żywotności. 

Dane podane w tabeli ilustrują skuteczność oczyszczania wody. 
Filtr do wody składa się z obudowy zawierającej dwa wkłady filtracyjne i gwintowanej nasadki do połączenia wylewki z rurą wlotową filtra. 


 
Typ zanieczyszczenia % redukcji
Fenol 99.5
Benzen 99.0
Pestycydy 95.0
Chloroform 99.0
Ołów 99.5
Kadm 99.0
Bakterie Escherichia coli (do 500 komórek/litr) >99
 
Dane uzyskano w wyniku przepuszczenia przez nowy filtr roztworu zawierającego zanieczyszczenia w maksymalnie dopuszczalnych stężeniach z prędkością przepływu 1.0 litra/min. 
Wygląd filtra do wody przedstawiony jest na rys. 1.

Woda wodociągowa przepływa przez część A filtra do wody (2) wpływa do wkładów filtracyjnych, a następnie płynie przez wielofazowy system oczyszczania wody. Tak przefiltrowana woda wypływa przez wylot wkładu filtracyjnego do części B filtra połączonej z wylewką. Gwintowana nasadka łącząca do kranu ma wbudowany przełącznik wody (oczyszczanie/obejście).
 

Parametry techniczne :
Wymiary filtra:   średnica obudowy - 120 mm
wysokość - 272 mm (z wylewką - 300 mm)
szerokość -160 mm
Waga:  nie więcej niż -1,5 kg.
Przepływ: 72 l/h (1,2 litra na minutę)
Filtr do wody może być zamontowany do wylewki z gwintem zewnętrznym M22 x 1, wewnętrznym M24 x 1 lub do wylewki bez gwintu.