Filtr żwirowy FBZ-1

Filtr Żwirowy FBZ-1

   Obecność zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, mułki, glony) stwarza dużą uciążliwość w wykorzystywaniu wody w oczkach wodnych i basenach.
Najlepszym sposobem wyeliminowania zanieczyszczeń mechanicznych jest zainstalowanie odpowiedniego modelu filtra żwirowego. Filtry te są wysokowydajne i powodują mały spadek ciśnienia wody w wysokości około 7%.

   Woda surowa przepływając przez złoże żwirowe oczyszcza się. Wychwycone w górnej części złoża cząsteczki należy okresowo wyrzucać na zewnątrz filtra.
Realizowane jest to poprzez zmianę kierunku przepływu wody oraz otwarcie zaworu popłucznego.Woda surowa powoduje oczyszczenie filtracyjnego złoża żwirowego. Częstotliwość płukania jest zależna od ilości zanieczyszczeń i wielkości poboru wody.
Zwężka inżektorowa znajdująca się na wylocie z filtra żwirowego służy do ciągłego napowietrzania wody uzdatnionej. Proces ten sprzyja rozwojowi ryb i roślin wodnych, a zapobiega wzrostowi niepożądanych organizmom ( tzw. rzęsa wodna).

   Ze względu na jednostkową wielkość poboru wody należy dobrać odpowiedni model filtra z typoszeregu urządzeń.
Ze względu na sposób realizacji procesu płukania wytwarzane są filtry  płukane  automatycznie  (programowane czasowo), lub przy pomocy zaworów kulowych przestawianych ręcznie.

UWAGA: Filtrów żwirowych nie należy stosować do oczyszczania wody zawierającej żelazo dwuwartościowe. W takim przypadku należy zastosować odżelaziacz.

Parametry techniczne filtra żwirowego:
WYDAJNOŚĆ CIĄGŁA MAX         8m3/h               
CIŚNIENIE MAX                               6 atm 
ŚREDNICA WLOT/WYLOT            1”                             
WYMIARY ZBIORNIKA                    420mm x 400mm
MASA ZBIORNIKA                          15 kg                     
MASA ZBIORNIKA ZE ZŁOŻEM    80 kg


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów filtrowania wody, dobrać odpowiednie urządzenie, uzyskać fachową poradę zapraszamy na stronę www.escape.com.pl